CertEnergia

Będą dofinansowania do budynków pasywnych i energooszczędnych.

2012-10-25

Od 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie dopłacał do domów energooszczędnych i mieszkań w takich budynkach.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają prawo do dysponowania gruntem i pozwolenie na budowę. Inaczej mówiąc muszą dysponować uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, albo użytkowania wieczystego i własności domu lub lokalu mieszkalnego. Na dopłaty do domów energooszczędnych mogą liczyć także inwestorzy, tyle że po zakończeniu budowy i osiągnięciu zakładanych w projekcie oszczędności energii.

Dotacja będzie miała formę jednorazowej bezzwrotnej dopłaty w wysokości od 11 tys. do 50 tys. zł w zależności od typu budynku. Aby ją otrzymać konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w banku, a samo przekazanie pieniędzy nastąpi bezgotówkowo i bezpośrednio na konto beneficjenta w formie dofinansowania. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż trzy lata od dnia podpisania umowy kredytu.

Dopłaty do budowy domu pasywnego w formie jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania mogą sięgać do 50 tys. zł, a do domu energooszczędnego do 30 tys. zł. Jeżeli chodzi o zakup mieszkań w budynkach pasywnych to dofinansowanie może wynosić do 16 tys. zł i w energooszczędnych do 11 tys. zł.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne