Czy polskie przepisy są zgodne z unijną dyrektywą?

2012-05-23

Dyrektywa 2002/91/WE (dalej: Dyrektywa) nałożyła na kraje członkowskie UE obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce postanowienia Dyrektywy zostały wprowadzone mocą nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku (dalej: Ustawa) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. czytaj więcej ▸

Świadectwa energetyczne a budownictwo pasywne.

2012-05-22

Efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów surowcowych oraz wiele innych zjawisk powoduje, że coraz częściej myślimy o bardziej ekologicznym trybie życia. Przejawia się to zwiększonym zainteresowaniem energooszczędnymi sposobami mieszkania, w szczególności tzw. pasywnymi domami. czytaj więcej ▸

Nietypowe zastosowania termowizji

2012-03-07

Termowizja (termografia) w swoich początkach była wykorzystywana i rozwijana przez wojsko do lokalizacji celów i różnych obiektów. Współcześnie wykorzystuję się ją praktycznie w każdej dziedzinie życia i nauki, a więc w przemyśle, medycynie, weterynarii, ratownictwie czy budownictwie. Jednak to nie wszystko, badania termowizyjne wykorzystywane są do różnych niekonwencjonalnych celów, które nie do końca mogą wydawać się praktyczne czy słuszne. Jaka przyszłość czeka termowizję? Do czego może zostać wykorzystana? czytaj więcej ▸

Historia badań termowizyjnych

2012-03-06

Początki termowizji sięgają 1800 roku, w którym Frederick William Herschel, niemiecki astronom i konstruktor teleskopów, dokonał odkrycia działania promieniowania podczerwonego. Udało mu się to na drodze eksperymentu, za pomocą którego chciał dokonać modernizacji teleskopu. czytaj więcej ▸


Do góry

zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne