Czy polskie przepisy są zgodne z unijną dyrektywą?

2012-05-23

Dyrektywa 2002/91/WE (dalej: Dyrektywa) nałożyła na kraje członkowskie UE obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce postanowienia Dyrektywy zostały wprowadzone mocą nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku (dalej: Ustawa) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. czytaj więcej ▸

Świadectwa energetyczne a budownictwo pasywne.

2012-05-22

Efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów surowcowych oraz wiele innych zjawisk powoduje, że coraz częściej myślimy o bardziej ekologicznym trybie życia. Przejawia się to zwiększonym zainteresowaniem energooszczędnymi sposobami mieszkania, w szczególności tzw. pasywnymi domami. czytaj więcej ▸

Buduję dom kiedy mi potrzebny certyfikat energetyczny?

2012-03-02

Po zakończeniu prac budowlanych, zainstalowaniu wszystkich instalacji i urządzeń należy wykonać certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne), , bo jest to jeden z koniecznych warunków zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej nieruchomości.
Bez świadectwa energetycznego nie uzyskasz pozwolenia na użytkowanie! czytaj więcej ▸


Do góry

zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne