CertEnergia

Co to jest premia remontowa?

2012-03-01

Premia remontowa będzie przysługiwała osobie fizycznej, wspólnocie mieszkaniowej z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.


- Warunkiem uzyskania jej będzie osiągnięcie podczas remontu określonego poziomu oszczędności energii cieplnej, znacznie niższego niż przy termomodernizacji – wskazuje wiceminister Styczeń.

Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania premii kompensacyjnej przez kamieniczników. Dostaną ją tylko właściciele, którzy zaciągają kredyt na remont kamienicy zgodnie z nową ustawą. Ustawa rozszerza listę czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne