CertEnergia

Co to jest premia termomodernizacyjna?

2012-03-03

Premia termomodernizacyjna – jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 80% kwoty wykorzystanego kredytu.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej bądź remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego modernizowanego budynku.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne