CertEnergia

Co to jest termowizja?

2012-02-23

Od wielu lat rozwój techniki daje nam możliwość praktycznego wykorzystania jej dorobku. Termowizja oraz możliwości, jakie ze sobą niesie, to jedno z takich osiągnięć. W praktyce jest to sposób pomiaru i obrazowania rozkładu temperatury, bez konieczności fizycznego kontaktu z badanym obiektem. Pomiar ten jest możliwy, ponieważ urządzenia termowizyjne rejestrują wydzielane przez obiekty i niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone. Promieniowanie, będące falami o długości od 0,9 do 15 mikrometrów, zostaje zamienione na impulsy elektryczne. Obraz, stanowiący rejestr rozkładu temperatury powstaje dopiero po przetworzeniu impulsów elektrycznych. Termograf, a więc obraz pomiaru temperatury, obserwujemy w czasie rzeczywistym na ekranie kamery termowizyjnej.

Opisana wyżej analiza rozkładu temperatur za pomocą termowizji jest pomiarem matematycznym, który pozwala na kontrolę ilości ciepła wydzielanego przez obiekty o temperaturze powyżej 0 stopni. Dla bardziej przejrzystego obrazu pomiaru możemy ustalić skalę barw w kamerze termowizyjnej. W ten sposób obiekty o niższej temperaturze na ekranie kamery mogą przyjąć, na przykład odcień koloru niebieskiego lub czerni, a te o wyższej temperaturze odcienie koloru czerwonego bądź białego. Pomiaru kamerą termowizyjną możemy dokonać także w ciemności. Jest to możliwe, ponieważ urządzenia termowizyjne odbierają promieniowanie, nie odbijając go.

Za pomocą kamer termowizyjnych możemy dokonać diagnozy urządzeń w ośrodkach przemysłowych, wojsku czy w przemyśle energetycznym. Dzięki tego typu pomiarom można także kontrolować urządzenia podczas procesu produkcji lub sprawdzać je pod kątem ich stanu technicznego. Stanowi to bardzo istotny element utrzymania bezpieczeństwa i dobrego stanu użytkowanych maszyn. Dokładny pomiar jest w stanie wykazać niebezpieczeństwo awarii, dzięki czemu można ustrzec się ich konsekwencji, zanim w ogóle nastąpią. Nadzór termowizyjny nad urządzeniami można prowadzić w czasie ich pracy, podczas której możemy wychwycić nawet najmniejsze odstępstwa od normy.

Urządzenia termowizyjne stosowane są coraz częściej. W porę możemy wykryć niedoskonałości urządzeń czy budynków.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne