CertEnergia

Doradztwo dla nowych firm przy podpisywaniu umów na dostawę energii

2012-03-05

Usługa dla firm, które planują rozpocząć działalność gospodarczą lub zmienić sposób zasilania (np. z pododbiorcy energii stać się klientem spółek energetycznych) polegająca na:
- przygotowaniu dokumentów do wystąpienia o warunki przyłączenia do dostawcy usługi przesyłowej,
- reprezentowaniu Klienta w relacjach z dostawcą ,
- przygotowaniu i uzgodnieniu niezbędnej dokumentacji projektowej,
- wspólnie ze współpracującymi firmami elektroinstalacyjnymi wykonanie wszelkich instalacji elektrycznych na niskim i średnim napięciu,
- uzgodnienie wszystkich odbiorów z dostawcą usługi przesyłowej,
- opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy z dostawcą usługi przesyłowej,
- opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (niezbędne przy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy),
- wsparcie w procesie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne