Oszczędności dla firm

Jak ograniczyć zużycie energii i oszczędzić pieniądze? Doradztwo energetyczne pozwala przeanalizować zużycie mocy, zracjonalizować jej wykorzystanie, oszacować zapotrzebowanie na zasilanie, dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zmienić sprzedawcę energii.

1 Dla istniejących firm i samorządów

Jednostkom samorządu terytorialnego oraz działającym już firmom oferujemy audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej pobieranej taryfowo. Możliwych oszczędności energii szuka się analizując umowy na zakup energii i usług dystrybucyjnych, faktury za energię i usługi dystrybucyjne, system pracy przedsiębiorstwa (urzędu) oraz działanie poszczególnych urządzeń.

Nasze doświadczenia i przegląd energetyczny pokazują, że po wdrożeniu sugerowanych przez nas zmian miesięczne wydatki na energię maleją przeciętnie o 20 proc.

Całość prac audytowych zakończona jest raportem, w którym:

 • - opisujemy wykonane analizy,
 • - proponujemy konkretne działania,
 • - oceniamy oszczędności uzyskane po zrealizowaniu zaleceń,
 • - szacujemy koszty wdrożenia sugerowanych przez nas zmian.

Racjonalizacja zużycia energii pozwala oszczędzić nawet 40 proc. wartości rocznych wydatków na energię!
 

Zobacz praktyczny przykład

Jak możemy Ci pomóc?

 • Zmiana sposobu zasilania; oszczędność energii można uzyskać wybierając nie tylko dobrą ofertę producenta energii, ale także jej dostawcy. Odbiorca energii może podpisać dwie odrębne umowy – jedną na zakup energii, drugą na jej przesył. Dostawcą energii może być sama elektrownia jak również spółka pośrednicząca w handlu energią. Z kolei umowę na przesył podpisujemy z firmą, która posiada odpowiednią infrastrukturę – czyli z tą, która doprowadziła kabel do naszej nieruchomości.

  Zapewniamy pomoc w:
  - przygotowaniu dokumentów do wystąpienia o warunki przyłączenia do dostawcy usługi przesyłowej,
  - reprezentujemy klienta w relacjach z dostawcą,
  - przygotowaniu i uzgodnieniu niezbędnej dokumentacji projektowej,
  - wykonaniu wszelkich instalacji elektrycznych na niskim i średnim napięciu, wspólnie ze współpracującymi   firmami elektroinstalacyjnymi,
  - uzgodnienie wszystkich odbiorów z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (niezbędne przy kontroli z Państwowej   Inspekcji Pracy),
  - wsparcie w procesie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

 •  

 • Renegocjacja umowy ze sprzedawcą i/lub dostawcą energii bądź zmiana sprzedawcy i/lub dostawcy; oszczędność energii można uzyskać nie tylko dostosowując wielkość zasilania do potrzeb firmy, ale także zmieniając rodzaj taryfy i jej cenę.

  Zapewniamy pomoc w:
  - przygotowaniu korespondencji, reprezentujemy klienta wobec producenta i/lub dostawcy energii,   nadzorujemy zmianę umowy do zakończenia sprawy.

 •  

 • Aktywny udział w rynku energii; oszczędność energii można uzyskać dzięki przeprowadzeniu podstawowego audytu energetycznego oraz dodatkowo dzięki udziałowi w rynku energii.

  Zapewniamy pomoc w:
  - przeprowadzeniu analizy szans i zagrożeń z tytułu uczestnictwa w rynku energii,
  - oszacowaniu związanych z tym kosztów,
  - fachowym wsparciu w podjęciu decyzji o uczestnictwie w rynku energii,
  - nadzorowaniu zawarcia umowy o pełnienie funkcji operatora techniczno-handlowego OHT,
  - nadzorowaniu zawarcia umowy m.in. o uczestnictwo w grupie bilansującej, umów zakupu/sprzedaży energii   elektrycznej, zakupu energii „rezerwowej”.

  Uwaga!
  W sprawach spornych związanych z realizacją umów zakupu energii lub usług dystrybucyjnych, zapewniamy doradztwo w negocjacjach lub sprawach sądowych.

 •  

 • Modernizacja układu pomiarowego; oszczędność energii można uzyskać dzięki remontom lub unowocześnieniu istniejących instalacji i urządzeń energetycznych.

  Zapewniamy pomoc w:
  - wykonaniu projektu prac modernizacyjnych oraz realizację prac modernizacyjnych.

2 Dla nowopowstających firm lub obiektów

Gorąco zachęcamy firmy do kontaktu z nami na jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego. W szczególności, gdy projektowany jest nowy zakład produkcyjny lub inny obiekt, warto skorzystać z naszych usług, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych kosztów, idących niejednokrotnie w dziesiątki tysięcy złotych.

 • Nowopowstającym firmom zapewniamy pomoc w:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu i dostarczenia energii,
  - przygotowaniu dokumentów do wystąpienia o warunki przyłączenia do dostawcy usługi przesyłowej,
  - reprezentowaniu klienta w relacjach z dostawcą,
  - przygotowaniu i uzgodnieniu niezbędnej dokumentacji projektowej,
  - wykonaniu wszelkich instalacji elektrycznych na niskim i średnim napięciu wspólnie ze współpracującymi   firmami elektroinstalacyjnymi
  - uzgodnieniu wszystkich odbiorów z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowaniu i uzgodnieniu instrukcji współpracy z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowaniu instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (niezbędne przy kontroli z Państwowej   Inspekcji Pracy).

  Uwaga!
  Optymalne zaprojektowanie schematu instalacji zasilania obiektu oraz podpisanie właściwej umowy z producentem i dostawcą energii pozwala uniknąć zbędnych wydatków które mogą stanowić ok. 20-25 proc. wartości miesięcznych rachunków za energię.

 • A ile to kosztuje?

  Stawka za godzinę pracy naszego konsultanta wynosi 250 zł. Koszt usługi zależy od nakładu pracy, przy czym zwykle nie przekracza on kilku godzin. Często stosujemy sprawdzoną formułę „fixed fee + success fee”. Oznacza ona, iż nasze wynagrodzenie częściowo uzależnione jest od wkładu naszej pracy, a w dużej części od uzyskanych efektów.

  Pamiętaj, że zadowoleni jesteśmy dopiero wtedy, gdy Twoje oszczędności wyniosą znacznie więcej niż wysokość naszej faktury. Wtedy bowiem obie strony wygrywają – zarówno Ty jak i my jesteśmy zadowoleni.

  Najlepiej zadzwoń: +48 501 430 237 lub napisz: . Porozmawiamy i przygotujemy ofertę.

   
   

  Skontaktuj sięPowrót

  zaufali nam:

  Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne