1. Czym jest termowizja?

  Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Metoda ta jest oparta na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne.

 2. Jakie jest zastosowanie termowizji w budownictwie ?

  Badania termowizyjne można wykonać, aby sprawdzić stan budynku czy mieszkania przed zakupem lub odbiorem od developera, przed odbiorem robót remontowych pod kątem ewentualnych wad wykonawczych. Mogą ujawnić np. brak ciągłości wykonania izolacji w przegrodach budowlanych, oceni stan mostków termicznych przy wieńcach, stolarce okiennej i drzwiowej i połączeniu ścian z fundamentami, wykryć miejsca ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, zlokalizować źródła i zasięg zawilgocenia powodującego pogorszenie właściwości cieplnych elementów budynku.

 3. Jakie są korzyści płynące z badań termowizyjnych ?

  Korzyści płynące z badań termowizyjnych budynków są nieocenione, nie tylko dla developerów i firm budowlanych, ale także dla osób prywatnych, zarządców nieruchomości, którzy planują termomodernizację nieruchomości lub są w trakcie wykonywania prac.
  - poprzez kontrolę stanu izolacji cieplnej budynków i lokalizację nieszczelności można znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie energii do ogrzewania,
  - termowizja daje dodatkowe możliwości lokalizacji źródła wycieków z instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody,
  - pozwala bez wyłączania napięcia określić stan różnych elementów rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz zlokalizować wadliwe styki i połączenia,
  - umożliwia badanie stanu technicznego urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych bez uciążliwych i kosztownych wyłączeń; diagnostyka termowizyjna w przemyśle pozwala zapobiec awariom i określić zakres remontu, służy podnoszeniu wydajności oraz zmniejszaniu energochłonności.

 4. Kamery termowizyjne – wyznacznik jakości pomiaru

  Oferta kamer termowizyjnych jest bardzo bogata. Jest to generalnie sprzęt bardzo drogi a różnice cen pomiędzy poszczególnymi modelami znaczne. Różnica ta wynika przede wszystkim z przeznaczenia danego rodzaju kamery i jej parametrów.
  W naszej firmie badania wykonujemy kamerami marki FLIR serii T oraz I. Kamery serii T to jedne z najlepszych kamer znajdujących zastosowanie głównie w przemyśle lekkim i ciężki, elektryce oraz energetyce. Kamera Flir i60 jest najnowszym produktem marki Flir w dziedzinie lekkich kompaktowych kamer termograficznych

 5. W jakich warunkach najlepiej wykonywać pomiarów termowizyjnych?

  Badane termowizyjne najlepiej przeprowadzać w następujących warunkach:
  - różnica temperatur między temperaturą wewnątrz domu i temperaturą zewnętrzną nie powinna być mniejsza niż ok. 15-20°C,
  - brak oświetlenia słonecznego (lub oświetlenie ograniczone), najlepiej wieczorem lub rano,
  - stabilne warunki środowiskowe, nie powinno się przeprowadzać kontroli np. przy silnych opadach deszczu lub śniegu,
  - okna nie powinny być otwarte na czas kontroli i bezpośrednio przed kontrolą,
  - dom powinien być wystarczająco i stabilnie (bez dużych wahań temperatury w danym pomieszczeniu) ogrzany.

 6. Jakie czynniki wpływają na dokładność pomiaru termowizyjnego?

  Na dokładność pomiaru termowizyjnego temperatury ma wpływ dużo czynników towarzyszących badaniu. Dokładny pomiar rozkładu temperatury wymaga określenia emisyjności badanej powierzchni, wyeliminowanie wpływu ewentualnych błędów w jej określeniu oraz określenie wpływu otoczenia na wynik pomiaru, a do tego wszystkiego są potrzebne dodatkowe czynności. Z tego powodu w termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej budynków stosuje się z reguły podejście jakościowe lokalizując jedynie miejsca o podwyższonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła.

 7. Jakie są ograniczenia w wykonywaniu badań termowizyjnych ?

  - konieczność zapewnienia różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym na poziomie 20oC,
  - padający śnieg lub deszcz,
  - silny wiatr.

 8. Konkurs „Zbadaj Swój Dom”

  Już wkrótce zapraszamy na stronę www.zbadajswojdom.pl gdzie będą Państwo mogli wygrać darmowe badanie termowizyjne.

 9. Jak działa kamera termowizyjna ?

  Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania podczerwonego, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy zwykłego aparatu . Każda kamera ma matryce detektorów i współpracujący z nią układ przeszukiwania obrazu ( punkt po punkcie linia po linii). Detektor wytworzy na podstawie odczytu z matrycy detektorów pikseli ( przy rozdzielczości 240 X 320 jest ich 76 800) rodzaj sygnału elektrycznego, który będzie zmieniać się zależnie od intensywności padania na niego promieniowania podczerwonego. Sygnał ten jest przekształcany do postaci cyfrowej i takim widzimy go na wyświetlaczu kamery. Termowizja jest, więc rodzajem termometru działającego na odległość, który pozwala nam poprzez rejestracje różnic promieniowania podczerwonego badanego obiektu stworzyć jego obraz temperaturowy.

 10. Co obejmuje podstawowe badanie termowizyjne?

  Podstawowe badanie termowizyjne budynku ma na celu inspekcję najbardziej newralgicznych miejsc w budynku lub mieszkaniu, które narażone są na infiltrację chłodnego powietrza z zewnątrz. Badanie dzieli się na dwie części – badanie wykonywane wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Wewnątrz budynku lub mieszkania inspekcji poddane zostają wszystkie okna, ściany zewnętrzne, całe poddasze użytkowe , drzwi zewnętrzne oraz garażowe. Zdjęcia termowizyjne wykonywane z zewnątrz pokazują ogólny stan termoizolacyjności elewacji budynku

 11. Gdzie można jeszcze wykorzystywać termowizję?

  Termowizja znalazła zastosowanie w tak wielu dziedzinach życia, że bez tych badań funkcjonowanie niektórych obiektów byłoby niemożliwe. Termowizje stosuje się w dzisiejszych czasach praktycznie wszędzie, począwszy od monitorowania obiektów urządzeń, badań nieniszczących (np. oceny strat ciepła budynków, wykrycia wad w izolacji) kontroli procesów technologicznych, poprzez zjawiska przyrody, medycynę, wojsko, czy też wykrywanie obiektów np. w akcjach ratunkowych. Można byłoby wymienić jeszcze wiele takich przykładów, ale skupmy się na tych najbardziej popularnych , które mogłyby być przydatne właśnie dla Ciebie lub Twojej firmy. Zastosowanie termowizji spotyka się przy:
  - wykrywaniu wad technologicznych dachów w budynkach, ścian, stropów, a także błędów w ociepleniu , mostów cieplnych, zawilgoceń czy też filtracji powietrza,
  -analiza termiczna kotłów energetycznych, kanałów spalin, stanu odłączników i włączników,
  -określenie temperatury zaworów i kołnierzy, stanu termicznego bezpieczników, umiejscowienia i rodzaju zawilgoceń
  - lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków, nieszczelności, instalacji ogrzewania podłogowego, a także złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów lub przebiegu sieci ciepłowniczej
  - lokalizacja ognisk pożarów leśnych, niewidocznych elementów konstrukcyjnych
  - wykrywanie złego stanu przewodów doprowadzających gazy, uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych
  -kontrola procesu spawania
  -badanie linii wysokiego napięcia
  -detekcja wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych, czyli nadmierne nagrzewanie
  -w chłodniach w celu sprawdzenia szczelności i jakości izolacji termicznej obiektów
  - oraz szerokie zastosowanie w medycynie, medycynie sądowej, w sporcie, lotnictwie, technice wojskowej, górnictwie, a nawet w sprawdzaniu oryginalności dzieł sztuki itd.Badania termowizyjne są coraz częściej używane nawet przy kupnie mieszkania, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać wyboru lokum, w którym jest duża oszczędność energii co w przyszłości przyczyni się choćby do niższych rachunków. Dzięki przeprowadzaniu takich badań w powyższych przykładach jesteśmy w stanie bardzo często zapobiec niepotrzebnym dodatkowym kosztom oraz awariom i dokonać za wczasu skutecznej naprawy.

 12. Jaka jest różnica pomiędzy termowizją a termografią?

  Termowizja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki i techniki, którą uważa się obecnie za jedną z najatrakcyjniejszych metod diagnostyczno-obserwacyjnych dla wielu dziedzin np. wojska, przemysłu energetycznego, budownictwa itd. W literaturze prócz pojęcia ,,termowizja’’ można spotkać określenie ,,termografia’’(warto pokreślić, że ta nazwa jest starsza). Reasumując oba określają metodę otrzymywania widzialnych obrazów ciał promieniujących w podczerwieni. Różnica zawiera się jedynie w kolejności otrzymywania obrazu i jego rejestracji- czyli termografia to metoda w której pierwszym procesem jest rejestracja obrazu a następnie jego obserwacją, a w termowizyjnej metodzie najpierw obserwujemy otrzymywany obraz i dopiero w razie takiej potrzeby dokonuje się rejestracji tego obrazu.
  W ostatnich latach pojawił się również termin ,,zobrazowanie termalne’’, jest to metoda która różni się od powyższych tym, że nie daje ilościowego ujęcia temperaturowych odwzorowań badanych ciał.

 13. Jak wybrać odpowiednią firmę do badań termowizyjnych?

  Najważniejsze przy takim wyborze jest doświadczenie, sprzęt ale również cena. Dlaczego nie tylko cena? Zbyt niska z reguły oznacza niską jakość, ale zbyt wysoka może powodować dyskomfort kupującego. Dlatego nasze badania są przeprowadzane przez doświadczonych pracowników, przy użyciu najlepszego sprzętu na rynku, a to wszystko po konkurencyjnych cenach.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

 1. Czy obecne regulacje dotyczące certyfikatów są zgodne z Unijnymi Dyrektywami?

  Polskie przepisy dotyczące świadectw energetycznych są zgodne z regulacjami unijnymi jedynie w odniesieniu do budynków (lokali). Natomiast w odniesieniu do obiektów używanych, polskie regulacje są sprzeczne .

 2. Czy od 2013 r. certyfikaty energetyczne będą obowiązkowe przy każdej sprzedaży i najmie?

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa informuje, że od 2013 roku posiadanie certyfikatu energetycznego dla wszystkich nowo powstałych budynków lub lokali wynajmowanych i sprzedawanych będzie obowiązkowe.

  Obecnie certyfikaty są obowiązkowe tylko dla nowych budynków. Bez certyfikatu nie da się uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Brak sankcji w przypadku sprzedaży i wynajmu, spowodował, że poza nowymi budynkami, nikt nie domaga się świadectwa, a prawda jest taka, że na jego podstawie kupujący jest bardziej uświadomiony ile tak naprawdę jest warta nieruchomość, bo nie wiadomo jakie będzie trzeba ponieść nakłady aby budynek stał się energooszczędny.

  Od nowego roku sytuacja ma się zmienić. Bez certyfikatu nikt nie sprzeda mieszkania na rynku wtórnym, a jego brak oznacza, że notariusz odmówi przeprowadzenia transakcji. Na razie takie świadectwo jest traktowane jako zbędna formalność a jego jakość jest wątpliwa, ale w przyszłym roku będzie decydować w dużej mierze o wartości nieruchomości.
  Z tych też względów Ministerstwo planuje wprowadzić kontrolę jakości certyfikatów, eliminując nierzetelnych certyfikatorów z rynku. Takie świadectwo określać będzie wielkość zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, przegotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w budynkach użyteczności publicznej również oświetlenia. Dzięki temu właściciel będzie w stanie określi roczne zapotrzebowanie na energię, a ogłoszenia dotyczące sprzedaży lub najmu lokali będą musiały zawierać informację o wskaźniku zużycia energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przyszłości więcej zaoszczędzimy na rachunkach za energię.

 3. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  To dokument inaczej nazwany certyfikatem energetycznym, sporządzany na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, która określa wielkość zapotrzebowania na energię potrzebną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu lub budynku (energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej- oświetlenia) Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do takich budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.
  W świadectwie takim ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, reasumując- na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, ponieważ trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

 4. Od kiedy obowiązują certyfikaty w Europie i w Polsce?

  Dyrektywę WE z 16 grudnia 2002, większość Państw UE wprowadziła do końca 2006 roku.
  Polska na podstawie Dyrektywy 2002/91/EC wprowadziła certyfikaty energetyczne dla nieruchomości. Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczny jest obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna.
  Na podstawie opublikowanego 27.01.2009r. przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnienia przepisów Prawa Budowlanego kopia świadectwa charakterystyki energetycznej powinna być dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 5. Zgubiłem świadectwo – czy wydacie mi kopię?

  Tak oczywiście. Kopię świadectwa przechowujemy przez 10 lat w naszym archiwum. Jeśli w tym czasie certyfikat ulegnie zniszczeniu lub się zgubi, a parametry certyfikowanego budynku nie uległy zmianie – wydamy Ci świadectwo raz jeszcze. Usługę taką masz u nas za darmo.

 6. Co to znaczy, że oferujecie certyfikaty z gwarancją?

  Jako pierwsza firma na rynku postanowiliśmy, że nasze certyfikaty będą objęte gwarancją. To znaczy, że jeśli w przygotowanym przez nas certyfikacie, znajdzie się jakaś informacja wymagająca zmiany lub poprawki, zapewniamy że w ciągu jednego dnia roboczego dokonamy tych zmian bez dodatkowych kosztów. A dodatkowo przyznamy rabat na nasze wyroby ceramiczne (zapraszamy na stronę www.otto-ceramika.pl) Uznaliśmy, że takie rozwiązanie da poczucie bezpieczeństwa i pewności naszym klientom, a zależy nam na waszym zadowoleniu i tym aby nasze usługi były wykonywane w jak najlepszej jakości . Gwarancja to stuprocentowe bezpieczeństwo transakcji.

 7. Ile kosztuje certyfikat?

  W zależności od stopnia skomplikowania nieruchomości (złożoności, wielkości) certyfikat może kosztować od 500 zł do kilku tysięcy złotych za nieruchomość. Cenę za certyfikat energetyczny ustalają certyfikator wraz ze zleceniodawcą na zasadach wolnego rynku.

 8. Czy posiadacie polisę OC?

  Tak, jesteśmy ubezpieczeni w ERGO HESTII.

 9. Dostałem certyfikat. Jak go czytać? Co on mi powie?

  Na certyfikacie znajduje się wskaźnik energii pierwotnej (EP), który można porównać z tzw. Wskaźnikiem referencyjnym EP określonym wg wymagań WT 2008. Jeżeli wartość EP na naszym certyfikacie jest mniejsza niż wartość referencyjna EP to oznacza, że budynek ma mniejsze oddziaływanie na środowisko.

 10. Jak długo jest ważny certyfikat energetyczny?

  Certyfikat energetyczny jest ważny 10 lat, ale jeśli jednak w tym czasie nastąpiła przebudowa lub modernizacja budynku zmieniająca charakterystykę energetyczną budynku świadectwo należy wykonać ponownie.

 11. Czy certyfikat energetyczny jest tym samym co audyt energetyczny?

  Nie. Audyt energetyczny to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania, a świadectwo energetyczne (zwane też certyfikatem energetycznym) jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.
  Nie należy więc mylić sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych, stosuje się w nim odmienną metodologię i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

 12. Buduję dom. Kiedy potrzebuję certyfikatu?

  Po zakończeniu prac budowlanych, zainstalowaniu wszystkich instalacji i urządzeń należy wykonać certyfikat energetyczny, bo jest to jeden z koniecznych warunków zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej nieruchomości.
  Bez certyfikatu nie uzyskasz pozwolenia na użytkowanie!

 13. Czy deweloper jest zobowiązany dostarczyć certyfikat energetyczny kupującemu mieszkanie lub nieruchomość?

  Tak, od stycznia 2009 roku deweloper ma taki obowiązek.

 14. Jakie obiekty są wyłączone z certyfikacji energetycznej?

  - podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  - używane jako miejsca kultu i do działalności religijnych,
  - przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  - niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
  - przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większą niż 50kWh/m2/rok,
  - mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  - wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 15. Jakie są rodzaje świadectw charakterystyki energetycznej?

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej określa cztery rodzaje wzorów certyfikatów energetycznych: dla budynku mieszkalnego, dla budynku, dla lokalu mieszkalnego oraz dla części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową.

 16. Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo energetyczne sporządzane jest na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w przepisach. Zależnie od rodzaju budynku, dotyczy ono całego obiektu lub też jego części i zawiera cztery strony.
  - na pierwszej stronie podane są podstawowe informacje o obiekcie (np. datę ważności świadectwa i podstawowe danego budynku, adres, powierzchnię użytkową, rok budowy itd) jego fotografia oraz wskaźniki obliczeniowe tj: EP – zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną,, EK – zapotrzebowanie na energię końcową oraz WT – referencyjne zapotrzebowanie na energię zgodne z warunkami technicznymi obowiązującymi w roku wystawienia świadectwa energetycznego.
  - na stronie drugiej przedstawiona jest szczegółowa informacja techniczno- użytkowa budynku dotycząca jego liczby użytkowników, warunków klimatycznych, konstrukcji oraz rodzaju instalacji (grzewczej, wentylacyjnej, chłodniczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej.). Następne pozycję zawierają obliczeniowe zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową z rozbiciem na poszczególne rodzaje wykorzystywanej energii oraz jej przeznaczenie.
  - strona trzecia zawiera zalecenia i uwagi co do możliwości zapotrzebowania na energię w tym budynku
  - na ostatniej stronie znajdują się objaśnienia i informacje dodatkowe

Audyt energetyczny

 1. Co to jest audyt energetyczny?

  To dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Inaczej jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.

  Taki audyt energetyczny w szczególności powinien zawierać ocenę stanu technicznego i dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz dane ich właściciela, Oprócz tego opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 2. Jaki jest cel sporządzania audytu energetycznego?

  Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

 3. Co określa audyt energetyczny?

  Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:
  - Koszty ogrzewania budynku
  - Koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  - Koszty wentylacji i klimatyzacji.
  Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

 4. Co wspólnego ma audyt energetyczny z premią termomodernizacyjną?

  Audyt energetyczny jest niezbędny do ubiegania się o otrzymanie premii termomodernizacyjnej, która stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji, przy czym nie może być ona większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

 5. Zasadnicze źródła finansowania termomodernizacji:

  - premia termomodernizacyjna lub remontowa,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 6. Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

  Właściciele i zarządcy nieruchomości spełniających poniższe wymagania:
  - budynków mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie).
  - budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka , domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory).
  - budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe, itp.).
  - lokalnej sieci ciepłowniczej.
  - lokalnego źródła ciepła.Przedsięwzięcie termomodernizacyjne realizowane jest na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny( np.: osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy, osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe).

 7. Premia remontowa

  Premia remontowa może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. O przyznanie premii mogą się starać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych.

 8. Jaka może być wysokość premii remontowej?

  Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

 9. Kiedy przysługuje premia remontowa?

  O taką premię można starać się jeśli przedsięwzięcie prowadzi do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% lub kiedy wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia mieści się w przedziale 0,05 – 0,70, przy czym jeżeli wskaźnik ten przekracza 0,3 to zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię musi wynosić co najmniej 25%.

Pozostałe kwestie

 1. Czym jest projektowana charakterystyka energetyczna?

  Projektowana charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających obliczeniowe zapotrzebowanie na energię do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej – oświetlenia.
  Projektowana charakterystyka energetyczna, inaczej pre-świadectwo, stanowi integralną część projektu architektoniczno-budowlanego.

 2. Czym różni się charakterystyka energetyczna budynku od świadectwa energetycznego?

  Podstawowa różnica jest taka, że świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu już istniejącego, a projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany.
  Druga różnica to brak ściśle określonej formy charakterystyki energetycznej.
  Oba dokumenty łączy sposób wykonywania obliczeń. Projektowana charakterystyka energetyczna musi być wyznaczona zgodnie z tą samą metodyką, według której opracowuje się świadectwa energetyczne. Czyli obliczenia pre-świadectwa wykonuje się tak samo jak dla certyfikatu energetycznego.

 3. Skąd się bierze wymóg projektowanej charakterystyki energetycznej?

  Wchodzące w życie od stycznia 2009 roku nowe wymagania dotyczące oceny energetycznej budynków wprowadzają obowiązek dołączania do projektu architektoniczno-budowlanego projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Należy wyraźnie zaznaczyć, że na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego z obowiązku tego zwolnione są budynki o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 4. Kiedy projektowana charakterystyka energetyczna jest wymagana?

  Obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, a od dnia 1 stycznia 2009 r. charakterystyka energetyczna jest absolutnie wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2.
  Dodatkowo dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2 architekt/projektant ma obowiązek przygotować „analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania”.

 5. Czy projektowana charakterystyka energetyczna jest potrzebna przy budynkach jednorodzinnych?

  Dla projektów budynków mieszkalnych, jednorodzinnych nie ma obowiązku wykonywania charakterystyki energetycznej. Jednakże wykonanie jej na etapie projektu daje informacje o tym czy dany budynek będzie energooszczędny czy nie. Pozwala również zweryfikować i poprawić już na etapie projektowania sam budynek pod względem efektywności energetycznej i wprowadzić zmiany przyczyniające się do oszczędności energii.

 6. Czym jest doradztwo energetyczne dla nowo powstających firm?

  Usługą dla firm, które planują rozpocząć działalność gospodarczą lub zmienić sposób zasilania (np. z pododbiorcy energii stać się klientem spółek energetycznych) polegająca na:
  - przygotowaniu dokumentów do wystąpienia o warunki przyłączenia do dostawcy usługi przesyłowej,
  - reprezentowaniu Klienta w relacjach z dostawcą ,
  - przygotowaniu i uzgodnieniu niezbędnej dokumentacji projektowej,
  - wspólnie ze współpracującymi firmami elektroinstalacyjnymi wykonanie wszelkich instalacji elektrycznych na niskim i średnim napięciu,
  - uzgodnienie wszystkich odbiorów z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy z dostawcą usługi przesyłowej,
  - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (niezbędne przy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy),
  - wsparcie w procesie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.Do tego czasu kryteriami przy wyborze nieruchomości były: lokalizacja, cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej, funkcjonalność pomieszczeń, rozwiązania architektoniczne i informacja o użytych do budowy materiałach jednak to już się zmieniło, ponieważ pojawiło się nowe ważne kryterium- wskaźnik zapotrzebowania na ciepło

 7. Czy istniejące firmy i samorządy mogą obniżyć koszty energii?

  Podstawową usługą jest audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej pobieranej taryfowo. Możliwych oszczędności szuka się analizując umowy na zakup energii i usług dystrybucyjnych, faktury za energię i usługi dystrybucyjne, system pracy przedsiębiorstwa lub urzędu oraz pracę urządzeń.

 8. Co jeżeli firma chce brać aktywny udział w rynku energii?

  Po przeprowadzeniu audytu podstawowego, dodatkowo:
  - przeprowadzana jest analiza szans i zagrożeń z tytułu uczestnictwa w rynku energii,
  - oszacowany jest koszt, który należy ponieść.
  W przypadku, gdy zapada decyzja o uczestnictwie, zapewniona jest pomoc merytoryczna w sporządzeniu zapytania ofertowego oraz w procesie wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz OHT, aż do podpisania stosownych umów.

 9. Ile firma może zaoszczędzić na energii elektrycznej?

  Tego z góry nie można jednoznacznie określić, gdyż dopiero dokładne badania pozwolą to obliczyć, ale wielu klientów, którzy zdecydowali się na to osiągnęło oszczędności rzędu 15-25%.
  A co ciekawe: wstępna analizę wykonujemy całkowicie bezpłatnie i do niczego Cię ona nie zobowiązuje.

zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne