CertEnergia

Kiedy charakterystyka jest wymagana?

2012-03-02

Obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, a od dnia 1 stycznia 2009 r. charakterystyka energetyczna jest absolutnie wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2.
Dodatkowo dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2 architekt/projektant ma obowiązek przygotować „analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania”.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne