CertEnergia

Kto może ubiegać się o premię?

2012-03-04

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy (realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego), z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:
- budynków mieszkalnych,
- budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- lokalnej sieci ciepłowniczej,
- lokalnego źródła ciepła,
- budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne