CertEnergia

Po co potrzebny jest audyt energetyczny?

2012-03-02

Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii. Potencjalni inwestorzy mają ogromne trudności z wyborem rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie przynosić spodziewanych rezultatów. Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne i zarazem nieszkodliwe dla środowiska. Pozwolą dokładnie przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów, warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego modernizowanego budynku.

Zasadnicze źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych to:

- Premia termomodernizacyjna lub remontowa,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne