CertEnergia

Termowizja i jej zastosowanie

2012-02-22

Początkowo termowizja zarezerwowana była na potrzeby wojska i ośrodków typowo naukowych, ale stopniowo zaczęła znajdować zastosowanie w życiu codziennym. Wszystko dzięki zmniejszającym się kosztom związanym z jej wykorzystaniem oraz popularyzacją tej metody badań. Dziś z badań termowizyjnych korzystają także przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Badania przeprowadzane za pomocą urządzeń termowizyjnych bardzo dobrze sprawdzają się podczas lokalizowania niedoskonałości w izolacji cieplnej wszelkiego rodzaju budynków. Pozwalają one na wykrycie słabych punktów izolacji, z winy których z budynku ulatnia się energia cieplna. W ten sposób możemy wykryć błędy w izolacji termicznej naszego domu. Utrata ciepła z budynku to nie jedyna wada konstrukcji, którą możemy wykryć za pomocą metody badań termowizyjnych. Ustalimy dzięki niej także wady i pęknięcia budynku, nieszczelności czy mostki termiczne (przerwy izolacji termicznej). Możemy też ustalić miejsca, w których gromadzi się i utrzymuje wilgoć. Bardzo korzystną funkcją, jaką mogą pełnić badania termowizyjne jest sprawdzenie, czy drzwi i okna budynku są odpowiednio szczelne, oraz czy wewnętrzne ogrzewanie podłogowe budynku działa poprawnie.

Zanim zdecydujemy się na kupno nieruchomości możemy wykonać badanie, aby wykryć ukryte wady izolacji cieplnej i ewentualne obszary zawilgocenia budynku. Także w przypadku nowo wybudowanych budynków analiza obrazu z kamery termowizyjnej jest w stanie wykazać ich niedoskonałości, powstałe wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac budowlanych. Jest to doskonałe zabezpieczenie przed uchybieniami ze strony wykonawców. Dzięki termowizji możemy także dokładnie prognozować podwyższone koszty ogrzewania, wynikające z wad izolacji cieplnej budynku. Analiza wyników badań termowizyjnych pozwala określić miejsca, w których można poprawić stan ocieplenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła i narażaniu się na zwiększone koszty ogrzewania.

Badania termowizyjne mają swoje zastosowanie zawsze, gdy analiza cieplna i pomiar temperatury może wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia. Metodę badań termowizyjnych stosuje się w wielu dziedzinach życia, natomiast kluczową w samym tym procesie jest umiejętność odpowiedniej interpretacji wyników pomiaru, wymagająca specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego przygotowania.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne