CertEnergia

Zastosowanie termowizji w budownictwie

2012-03-02

Badania termowizyjne pozwalają na ocenę izolacyjności cieplnej budynków nie tylko w celu określenia zadań termomodernizacyjnych, ale i sprawdzenia po ich wykonaniu, na ile się powiodły. Termogramy bezlitośnie bowiem obnażają wszelkie niedociągnięcia i błędy wykonawcze, które potem skutkują wzmożoną ucieczką ciepła z budynku.

Pomiary termowizyjne, oparte na porównaniu temperatur na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach budynku, pozwalają wskazać wady izolacji, np. rozszczelnienie między blokami czy uszkodzenie izolacji lub jej brak. W takiej sytuacji obszary ścian przylegające do tych miejsc będą miały inną temperaturę niż pozostała część ściany. Badania potwierdzają, że w zależności od rodzaju defektu, otrzymujemy za każdym razem inny rozkład temperatur, a co za tym idzie, inny obraz termowizyjny. Warunkiem określenia wad metodą pomiarów termowizyjnych jest występowanie przepływu ciepła, który zależy od różnicy temperatur po obu stronach ścian.

Badania termowizyjne pozwalają na jakościową i ilościową ocenę przegród budowlanych. Możliwe jest bowiem określenie wartości współczynnika przenikania ciepła U[W/mK], ale jedynie po wykonaniu w tym samym czasie dodatkowych pomiarów innych wielkości związanych z przenikaniem ciepła przez badane przegrody.

Jednocześnie badanie termowizyjne służy wykrywaniu źródła i zasięgu zawilgoceń, które pogarszają właściwości izolacyjne materiałów budowlanych, a więc zarazem obniżają ich zdolność do wypromieniowania ciepła. Znając przyczyny przecieków czy wilgoci, łatwiej też walczyć z zagrzybieniem.

Inna rzecz, że lustracja kamerą termowizyjną pozwoli także sprawdzić ocieplenie i szczelność kominów, zlokalizować ukryte w ścianie rury z ciepłą i zimną wodą, ocenić stan ich izolacji, a nawet wykryć usterki w ogrzewaniu podłogowym czy zatory w grzejnikach.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne