Świadectwa energetyczne a budownictwo pasywne.

2012-05-22

Efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów surowcowych oraz wiele innych zjawisk powoduje, że coraz częściej myślimy o bardziej ekologicznym trybie życia. Przejawia się to zwiększonym zainteresowaniem energooszczędnymi sposobami mieszkania, w szczególności tzw. pasywnymi domami. czytaj więcej ▸

Co to jest planowana charakterystyka energetyczna?

2012-03-04

Projektowana charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających obliczeniowe zapotrzebowanie na energię do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej – oświetlenia.

Czym się różni planowana charakterystyka energetyczna od świadectwa energetycznego ??

2012-03-03

Planowana charakterystyka energetyczna powinna być opracowana zgodnie z „przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”. Oznacza to w praktyce konieczność przeprowadzenia takich samych obliczeń jak dla świadectwa charakterystyki energetycznej. czytaj więcej ▸

Kiedy charakterystyka jest wymagana?

2012-03-02

Obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, a od dnia 1 stycznia 2009 r. charakterystyka energetyczna jest absolutnie wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2. czytaj więcej ▸


Do góry

zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne